Divine Madness

Souls in Exile

  • Clare Wilkinson of Griet De Geyter, mezzosopraan
  • Sofie Vanden Eynde, luit, theorbe & artistieke leiding
  • Moneim Adwan, zang & ud

In uw licht leer ik hoe te minnen. In uw schoonheid hoe te dichten.
U danst binnenin mijn hart,
waar niemand u kan zien.
Maar soms vang ik een glimp op.
Uit die glimp ontstaat mijn kunst.
Rumi

Melancholie. De zucht naar het onbereikbare. Het verlangen om op te gaan in het paradijs. Een onmogelijke liefde. Onvrede met het aardse bestaan. Licht is donker, en donker is licht. De queeste naar het sublieme.

Voor de renaissance-kunstenaar -in zijn eeuwige zoektocht naar evenwicht- was de melancholie een inspiratiebron. Vanuit de donkere kronkels van zijn gemoed blies hij zijn geest de hoogte in. Ook de soefist zoekt zich via poëzie en muziek een weg naar de hemel. Onbehagen als bron van schoonheid.

In dit programma reiken Engelse lute-songs en Arabische melodieën elkaar de hand. De muziek als een universele kracht die vooral wil ontroeren.

Dit programma werd op CD opgenomen bij het label Cyprès in 2013 en was de voorbije jaren te gast op de belangrijkste festivals in binnen- en buitenland.

Muziek van J. Dowland, R. Johnson, N. Lanier, A. Ferrabosco, M. Adwan, T. Smetryns