Punto in aria

IMAGO MUNDI:
Lieselot De Wilde
, zang
Aya Suzuki, vibrafoon en percussie
Sofie Vanden Eynde, concept, luit, theorbe & artistieke leiding
Heleen Van Haegenborgh, compositie

Kant en de zondagse visites bij mijn grootmoeder. Voor mij zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Altijd heeft dit verfijnde ambacht tot mijn verbeelding gesproken. Flinterdunne draadjes geven vorm aan de leegte en toveren wondermooie motieven tevoorschijn. In een kantwerk is het niet de materie, maar de afwezigheid van materie die schoonheid schept.

Ook in de Japanse cultuur is er aandacht voor het interval, of de ruimte tussen twee gebeurtenissen in de tijd. De Japanse taal heeft er zelfs een karakter voor: “ma”. “Ma” is een staat van zijn tussen de dingen. “Ma” heeft ook een muzikale betekenis: in de Japanse muziekkunst geeft het karakter een stilte aan tussen twee noten of geluiden.

In dit nieuwe programma zet IMAGO MUNDI de scheppende stilte centraal aan de hand van oude liedteksten rond “slaap”. Al sluimerend tevens we ons over aan de leegte en laveren we tussen droom en werkelijkheid, dag en nacht, en leven en dood. Een nieuwe compositie van Heleen Van Haegenborgh bakent deze nachtelijke ruimte af, als een ragfijne draad die het patroon van het kantwerk zichtbaar maakt.

Oude muziek van J. Dowland, O. Lassus, T. Merula
Minder oude muziek van J. Cage, B. Britten
Nieuwe muziek van H. Van Haegenborgh

een productie van IMAGO MUNDI, in coproductie met MAfestival Brugge